Versterken van krachten

Visie en expertise

Expertise

Greve & ´t Hart is gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties in ontwikkelingsprocessen. Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van leiderschaps- en talentontwikkeling. Hierbij onderscheiden wij ons door focus te leggen op talenten, kwaliteiten en sterke punten.

 

Potentieel ontwikkelen

Wij geloven dat mensen zullen excelleren als zij hun sterke punten versterken en hun (latente) talenten ontwikkelen. In onze advisering, training en begeleiding leggen wij dan ook de nadruk op datgene wat goed gaat, waar mensen energie van krijgen en waar zij anderen positief mee beïnvloeden. Voor een optimaal functioneren maken wij tevens valkuilen inzichtelijk en de eventuele negatieve effecten hiervan op het functioneren van personen of teams. Op basis hiervan kunnen mogelijkheden en randvoorwaarden gecreëerd worden zodat managers en medewerkers het beste uit zichzelf en uit anderen kunnen halen. Hiermee ontstaat een organisatie die niet bestaat uit mensen die op alle vlakken op een gemiddeld niveau functioneren, maar een veelsoortige groep mensen, die met plezier en energie hun potentieel ontwikkelt en waarin op verschillende onderdelen uitblinkers zijn.

 

Werkwijze

Onze overtuiging is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor leren en ontwikkelen. We vinden het bovendien belangrijk dat mensen met plezier (samen)werken. Dat heeft dan ook veel aandacht in onze manier van werken. Deze is te typeren als persoonlijk, positief, praktisch en prestatiegericht.