Teamontwikkeling

Teamcoaching

Om de kwaliteiten èn de verschillen binnen een team optimaal te gebruiken is het van belang dat teamleden elkaar kennen, vertrouwen, aanspreken en versterken.
> Lees verder

Begeleiden bij veranderingsprocessen

Een organisatieverandering heeft altijd gevolgen voor de mensen. Niet alleen de structuur en/of werkprocessen en samenwerkingsverbanden veranderen. Ook wordt meestal een cultuuromslag gewenst
> Lees verder

Zelfsturende teams werken niet

Veel organisaties zijn in de ban van ‘zelfsturende teams’. Mooie termen als ‘holacracy’, ‘the reïnvented organisation’ en ‘verantwoordelijkheden laag in de organisatie’ beloven veel op te leveren voor bedrijven. Zonder managers lijkt alles ineens veel beter: je bespaart niet alleen veel kosten, je stimuleert ook de samenwerking en de talenten van je medewerkers.
> Lees verder