Verruimen van denken

Tactical Management Course

VebegoVoor Vebego voerde Greve & 't Hart een anderhalf jaar durende Tactical Management Course uit. Bij de afsluiting van deze course gaven de deelnemers voor leden van de management board een presentatie van hun professionele en persoonlijke ontwikkeling tijdens deze course.
Zij hebben hun inzichten, vaardigheden en kennis uit de opleiding direct toegepast door in teams een aantal praktijkgericht projecten uit te voeren. De uitkomsten hiervan leverden de organisatie creatieve oplossingen voor issues op tactisch management niveau, bijvoorbeeld voor het invoeren van tijd- en plaatsonafhankelijk werken en het behouden van personeel bij aanbestedingen.

 

Enkele reacties van deelnemers:

  • Ik heb me niet alleen inhoudelijk ontwikkeld maar heb vooral een sterke persoonlijke groei doorgemaakt door deze opleiding. Ik ben me meer bewust van mijn gedrag en het effect daarvan en heb veel meer zelfvertrouwen gekregen.
  • Door de verschillende werkvormen, zoals de games en de simulaties met acteurs, ben ik uit mijn comfortzone gehaald en ben ik als leidinggevende op een hoger plan gekomen;
  • Door de verschillende gastsprekers vanuit de organisatie heb ik een hele mooie dwarsdoorsnede gezien van onze organisatie. Ik heb meer overzicht over het geheel gekregen.