Participatief leiderschap: organiseer een uitkomst in plaats van een bijeenkomst!

‘Niet een bijeenkomst organiseren maar een uitkomst’.


Een zin die mij meteen triggert tijdens een training over de art of hosting.
Wie herkent 't niet in zijn werk: na een vergadering heb je minder energie dan ervoor… Veel goede ideeën maar geen tastbare opbrengst. Je voelt je niet echt gehoord, enkele deelnemers voeren de boventoon, veel stappenplannen, veel mailverkeer over het project en echt wezenlijk verandert er niet veel…

Duurzaam veranderen

Het snelle en complexe leven vraagt van ons om andere manieren van leren en leiden eigen te maken. We zullen meer gaan samenwerken. Hoe boren we de collectieve intelligentie aan? En hoe doen we een beroep op ieders deelname en leiderschap?

 

Art of Hosting gaat om mensen zelf aan het stuur zetten voor verandering. Gebruik maken van participatief leiderschap, het (mogen) gebruiken van alle talenten die je in je hebt, het instappen in de collectieve wijsheid, waarin samen gewerkt wordt aan oplossingen, nieuwe ideeën, invalshoeken. En waar mensen ook zelf de verantwoordelijkheid voor nemen. Dit is heel belangrijk in veranderingsprocessen en zorgt ervoor dat ze duurzaam zijn.

 

‘Don’t go alone’

In mijn werk dat zich richt op leiderschap, teamontwikkeling en coaching is het belangrijk om veranderprocessen in beweging te brengen. Ik wil daarbij iets aanboren, in denken, in voelen én in doen. Mijn verlangen is om meer spirit te ontluiken in organisaties. Hoe voel jij je uitgenodigd om alles wat je in je hebt te gebruiken en je eigen inbreng te leveren? Hoe draag je eraan bij dat dat gewaardeerd wordt en niet beoordeeld of zelfs veroordeeld wordt. Hoe draag ik eraan bij dat jij, in plaats van in je uppie voort blijven ploeteren, ook gezamenlijkheid gaat ervaren. Hoe kun jij zien hoe waardevol de inbreng van eenieder is, en zien dat er dan echt iets magisch kan ontstaan?

Voorbeeld van een werkvorm: het world café

Een voorbeeld van een werkvorm die bij Art of Hosting kan worden gebruikt (er zijn er meer), is het world café. In deze methodiek zitten deelnemers in groepen aan verschillende tafels. Iedere tafel heeft een eigen deelonderwerp, een eigen vraag én een host. Er zijn een aantal rondes, elke ronde schuiven de deelnemers door naar een andere tafel. De host blijft zitten. Zo worden de deelnemers ambassadeurs van ideeën en inzichten, de hosten functioneren als eigenaar van de onderwerpen aan hun tafel.

Ik faciliteerde onlangs een groep van 40 mensen rondom de vraag hoe zij hun samenwerking meer inspirerend konden maken. Ik zag dat de methodiek het world café veel interactie en ook plezier en bruikbare ideeën opbracht om participerend leiderschap daadwerkelijk meer vorm en inhoud te geven.

Een uitleg: wat is 'art', en wat is 'hosting'?

Het is een art, omdat het een kunst is om goed samen te werken, en het is hosting, omdat het geen typische georganiseerde bijeenkomst is, maar een uitnodiging om een succesvolle samenwerking aan te gaan.

The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes. Marcel Proust

Heb je interesse om jouw veranderproces eens met andere ogen te bekijken? Ik nodig je graag uit voor een gesprek hierover. Bel (06-55 16 32 85) of mail me. Laten we samen kijken welke uitkomst dat oplevert!

Inspirerende groet,
Wendel Greve