Latent Talent© in bedrijf bij het Dordrechts Museum

Hoe kun je na een reorganisatie of een onzekere periode je medewerkers inspireren zodat zij weer het beste van zichzelf geven? Laat medewerkers hun eigen talenten ontdekken! Door dit in hun eigen team te doen, leren zij ook elkaars talenten ontdekken. Maar hoe pak je dit aan?

Greve & ‘t Hart ontwikkelde een Talentontwikkelprogramma dat het antwoord is op deze vraag. Latent Talent© en een ontwikkelassessment worden praktisch gecombineerd tot krachtige boost. ‘Dat is ook wat wij willen: mensen centraal stellen en hen weer in hun kracht zetten’, vertellen Wendel Greve en Yvonne ’t Hart de stuwende krachten achter Latent Talent.

In Latent Talent worden medewerkers stapsgewijs meegenomen op ontdekkingstocht door het heden, verleden en de toekomst: welke talenten heb je, welke talenten bezat je vroeger als kind en welke talenten zou je meer willen gebruiken? Welke successen heb je geboekt en welke talenten daarvoor ingezet? Greve: ‘Het ontdekken van je eigen talenten en deze (h)erkennen, inspireert mensen en geeft zelfvertrouwen. Mensen hebben bij het afronden van Latent Talent een talentenprofiel in handen wat aanzet tot verdere ontwikkeling. Een medewerker vertelde dat hij blij verrast was door alle talenten die anderen bij hem vonden passen. Mensen om je heen zien vaak beter je talenten dan jezelf; een gesprek hierover is dan ook zeer waardevol’. Tijdens het aansluitende ontwikkelassessment ontdekken mensen hoe zij zé́lf hun talenten kunnen inzetten om competenties verder te ontwikkelen of te versterken.’

Margriet Kapteijns heeft het talentontwikkelprogramma geï̈ntroduceerd bij het Dordrechts Museum. Kapteijns is zelfstandig adviseur en projectbegeleider in de culturele sector en was als zakelijk directeur a.i. werkzaam voor het Dordrechts museum: ‘Voor de reorganisatie bij het Dordrechts Museum hadden we behoefte om met talent- en competentieontwikkeling aan de slag te gaan. Voor een organisatie is investeren in de kracht van medewerkers altijd waardevol.’

Kapteijns ‘De mensen zijn gemotiveerd en het blijft een mooie uitdaging om de link naar je eigen ontwikkeling te leggen. ‘Die ontwikkeling op gang brengen en de mensen daarin blijven inspireren en begeleiden is het belangrijkste van alles’, onderstreept Greve. Kapteijns voegt daaraan toe: ‘de ontdekking dat een talent die je inzet in een hobby, bijvoorbeeld creativiteit ook goed te gebruiken is voor je werk, dat geeft meer energie, meer plezier en leidt tot beter presteren.’

Kapteijns sluit af door te zeggen:’ Mijn interim periode als directeur van het Dordrechts museum was een uitdagende en leuke periode!, het is mooi om te zien dat als mensen vanuit hun kracht werken ze daar gelukkiger van worden.’

Tekst en interview: drs Wiarda Panman - Ouipa