Het startpunt van een bevlogen medewerker… ben jij!

Je komt ze vast weleens tegen: mensen die op zo’n enthousiaste manier aan de slag zijn dat het je meteen opvalt: zij hebben écht plezier in hun werk. Daar zit passie in. Dat merk je en misschien denk je soms: ik wou dat mijn medewerkers dat ook hadden.

 

Organisaties willen graag mensen die met passie én plezier werken. Het is niet alleen veel prettiger op de werkvloer, het levert ook nog eens concrete resultaten op én een duurzame bijdrage aan de maatschappij. De vraag is: hoe kun jij – als leidinggevende – de voorwaarden creëren dat iemand met passie kan werken. Dat je medewerkers zo betrokken en enthousiast zijn over hun werk dat ze met veel plezier werken, zichzelf energiek en vitaal voelen, mooie resultaten bereiken voor de organisatie en een bijdrage leveren aan de maatschappij?

Bevlogenheid begint bij jezelf

Eigenlijk begint dat bij jezelf. Want bevlogenheid tussen leidinggevenden en medewerkers werkt aanstekelijk. En hoe meer bevlogen een team is, hoe groter de bevlogenheid van de individuele teamleden wordt. Groepsbevlogenheid maakt dat de groepsleden meer energie en plezier ervaren, het werkt ‘besmettelijk’.

 

Jouw bevlogenheid als leidinggevende is dan ook het startpunt om de passie van je medewerkers te stimuleren. Door je eigen enthousiasme te laten merken, te praten over je passie en je ‘drive’, te laten zien waar jij voor gaat en waar jij energie van krijgt, beïnvloed je de sfeer in je team op een positieve manier.

Positieve aandacht, concrete resultaten

Natuurlijk is het dan essentieel om te weten waar jouw medewerkers enthousiast van worden. Waar ze goed in zijn, wat ze graag doen en waar ze energie van krijgen. Aandacht besteden aan deze positieve zaken lijkt misschien soft. Maar levert wel harde resultaten voor je organisatie op. Je hebt immers ook doelstellingen om met je team of afdeling te behalen.

 

De positieve effecten van een bevlogen manier van werken komen in verschillende onderzoeken steeds weer naar voren. In organisaties waar meer bevlogen mensen werken gaan de productiviteit, de kwaliteit en de klanttevredenheid met sprongen omhoog, En dalen het ziekteverzuim en personeelsverloop.

 

In een groot internationaal onderzoek werd het verschil in resultaten onderzocht tussen organisaties met veel en organisaties met weinig bevlogen mensen. Er blijken grote verschillen te zijn. Bij de organisatie met meer bevlogenheid ziet men bijvoorbeeld 16% meer winst, 18% meer productiviteit en 37% minder ziekteverzuim.

 

Kortom: er valt veel geld te verdienen met bevlogen medewerkers.

Aanstekelijk leidinggeven, hoe doe je dat?

Dat het bedrijven veel oplevert als medewerkers op een bevlogen en betrokken manier kunnen werken, is duidelijk. Succes begint dan ook op de werkvloer. Want enthousiaste medewerkers zorgen voor enthousiaste klanten. En die zorgen voor winst en groei van een bedrijf.

 

Als leidinggevende ben jij een belangrijke schakel. Natuurlijk zorg je voor het faciliteren van je medewerkers en het stroomlijnen van de werkprocessen. Maar nog belangrijker: omdat jij je medewerkers kunt inspireren en met je eigen enthousiasme kunt aansteken. Door het werk extra betekenis te geven, enthousiasmeer je je teamleden en zijn ze bereid om meer te doen dan van hen verwacht wordt.

 

Om deze werkomgeving te creëren, is het goed om meer te weten welke psychologische factoren een rol spelen bij het motiveren van mensen. Greve & ’t Hart gebruikt graag het model van Bateson om dit uit te leggen. De (psycho)logische niveaus in de piramide geven weer hoe wij als mensen zijn georganiseerd; hoe onze psyche is opgebouwd. De elementen die hoger in de piramide staan oefenen altijd invloed uit op de lagere niveaus.

Psychologische factoren

Het model gaat ervan uit dat mensen gedrag laten zien dat past in de omgeving waarin ze zich bevinden, de onderste laag in dit model. De omgeving in een organisatie gaat vaak over cultuur: wat zijn hier de gewoonten, hoe gaan we met elkaar om, wat doen we wel en niet en wat is de bewegingsvrijheid die mensen krijgen.

 

Wil je dat mensen zich bevlogen en betrokken gedragen dan moet hier ook in de omgeving ruimte voor zijn.

 

Hoe mensen zich gedragen wordt niet alleen beïnvloed door die omgeving, maar ook door de innerlijke factoren die je meer naar boven in de piramide ziet. De talenten van mensen: waar zijn ze goed in en wat doen ze graag. Hun waarden: wat vinden ze belangrijk en waar staan ze voor. Hun persoonlijkheid en identiteit, wat maakt hen uniek. En als top van de piramide hun zingeving. Veel mensen hebben de behoefte om een zinvolle bijdrage te leveren in hun werk.

Verschil met klassieke motivatietheorieën

Waarschijnlijk weet je dat in klassieke motivatietheorieën uitgegaan wordt van een hiërarchie aan behoeften die oplopen van veiligheid, beloning naar erkenning en ontwikkeling.

 

Deze theorieën gaan ervan uit dat er bepaalde behoeften moeten worden vervuld die maken dat mensen gemotiveerd aan de slag gaan. In de huidige samenleving lijkt aan deze behoeften voor de meeste mensen voldaan. Er wordt gewerkt met cao’s, salarishuizen en heldere arbeidsvoorwaarden. Medewerkers worden gestimuleerd om doelen te halen en krijgen aandacht en erkenning in functionerings- en beoordelingsgesprekken. En in veel organisaties is een opleidingsbeleid en wordt actief gewerkt aan het ontwikkelen van de mensen. Nu de op het individu gerichte behoeften grotendeels zijn vervuld, dient zich de laatste jaren een nieuwe behoefte aan: de behoefte aan zingeving. Mensen vragen zich collectief af: “Is dit alles?”

Van motiverend naar inspirerend leiderschap

Om tot bevlogen en succesvol gedrag van je teamleden te komen, is aandacht voor talenten, waarden, persoonlijkheid en zingeving dus belangrijk. En transformeer jij van een motiverende naar inspirerende leider.

Meer lezen over passie als verdienmodel?

Het boek Het Passie-Verdienmodel van Yvonne 't Hart geeft jou als manager inzicht in het herkennen en stimuleren van je eigen passie en talenten, en die van je medewerkers. Zodat je een inspirerende en aanstekelijke leider kunt zijn.
Lees meer...