Verruimen van denken

7 vragen voor meer bevlogenheid

Op 16 april start onze training Waarderend Leiderschap. Deze tweedaagse training van Greve & ’t Hart geeft je inzichten en handvatten om samen met je team, met passie en plezier, prestaties te leveren. Wil je nu alvast aan de slag met waarderend leiderschap? Volg dan de volgende 7 vragen voor meer inspiratie uit Passie als verdienmodel.

1. Hoe bevlogen ben jijzelf? Bevlogenheid is namelijk besmettelijk!

Het begint bij jouw eigen enthousiasme. Met jouw bevlogenheid kun je een positieve spiraal creëren: Bevlogenheid versterkt zichzelf en is aanstekelijk. Wie samenwerkt met een bevlogen leidinggevende of collega wordt ‘besmet’ door zijn drive en enthousiasme. Als je zelf weinig of niet bevlogen bent is het zaak om eerst te ontdekken hoe je je eigen betrokkenheid en enthousiasme in je werk kunt vergroten.

2. Wat is jouw passie? Waar loop jij warm voor?

Weet jouw team waarom de organisatie doet wat ze doet en waarom jij doet wat je doet? Waar staat de organisatie voor, welke bijdrage levert de organisatie en waar levert ieder teamlid een bijdrage aan. Komt dit overeen met ieders waarden en persoonlijke doelen?

Illustratief is het bekende verhaal van de drie metselaars. Een voorbijganger ziet drie metselaars aan het werk en vraagt wat zij aan het doen zijn. De eerste zegt: “Ik ben stenen aan het stapelen”. De tweede zegt: “Ik ben een muurtje aan het metselen”. De derde zegt: “Ik ben een kathedraal aan het bouwen”. Alle drie de metselaars hebben gelijk. Het is maar hoe je aankijkt tegen je werk. Iedere activiteit kan het karakter krijgen van werken aan een kathedraal.

Houd gesprekken over passie, waarden en ieders ‘kathedraal’. Waar willen jouw teamleden hun energie in steken, waar willen zij aan bouwen en een bijdrage aan leveren?

3. Heeft iedereen het einddoel helder voor ogen?

Met een helder en inspirerend doel voor ogen ben je al halverwege! Dit levert betrokkenheid op en geeft aan wat de inzet van ieder teamlid oplevert.
Het SMARTIE–principe is een handig hulpmiddel om goede doelen te bepalen. Check of doelen voldoen aan de volgende voorwaarden:
Is het doel Specifiek, Meetbaar, Ambitieus, Realistisch, Tijdgebonden, Inspirerend, Energie-gevend?

4. Hoe geef jij aandacht aan de drie V’s: Verantwoordelijkheid, Vrijheid en Vertrouwen?

Stel jezelf deze vragen:

  • Kan je goed inschatten welk verantwoordelijkheidsniveau jouw teamleden aankunnen?
  • Bied je de benodigde ondersteuning, middelen en bevoegdheden?
  • Geef je ruimte aan eigen initiatief en invulling?
  • Durf je los te laten?
  • Geloof je echt dat mensen beter worden door fouten te mogen maken?

5. Ken en waardeer je alle aanwezige talenten?

Iedereen heeft talenten. Door mensen in te zetten op hun sterke punten kunnen zij die verder ontwikkelen en daarin excelleren. Ken jij de talenten, kwaliteiten, sterke punten van je teamleden? Weet je wat ze goed kunnen, wat ze snel leren en waar ze plezier en energie van krijgen?
Bevlogen mensen willen zichzelf en hetgeen zij doen steeds blijven uitdagen en ontwikkelen. Ze willen steeds beter worden in wat ze doen. Geef ze daarvoor de gelegenheid door hen leermogelijkheden te bieden die aansluiten bij hun manier van leren.

6. Hoe geef je positieve aandacht, erkenning en waardering?

Met positieve aandacht te geven vergroot je het zelfvertrouwen van anderen en toon je dat in inzet gezien en gewaardeerd wordt.

Mensen verschillen wel in de manier waarop ze gewaardeerd willen worden. Niet iedereen wil dat op de manier waarop jij zelf gewaardeerd wil worden. Zorg ervoor dat je je mensen kent en met je waardering aansluit bij wat werkt voor diegene. De een vindt het prettig om in de schijnwerpers te staan, de ander juist niet. Sommigen vinden het fijn om vaak een compliment te krijgen, anderen hebben dan het gevoel dat het een trucje lijkt. Een schouderklopje, een waarderende mail, een taart tijdens het teamoverleg, allemaal manieren om aandacht te geven aan wat werk! Want: wat je aandacht geeft groeit!

7. Hoe vier jij successen?

Ook al ben jij eindverantwoordelijk voor jouw afdeling, jouw project, uiteindelijk zorgen jouw mensen ervoor of er wel of geen succes geboekt wordt. Als er successen geboekt worden gun hen dan de eer. Vier het als er succes wordt geboekt, benoem wie daar zijn bijdrage aan heeft geleverd en deel mooie momenten met elkaar. Daardoor creëer je de energie en het enthousiasme om het volgende succes te boeken!