Verruimen van denken

Vier tips voor inspirerende waarderingsgesprekken

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld: Hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers? En: Hoe kan ik hen motiveren om de resultaten te verhogen?

 

Het stellen van duidelijke doelen en het beoordelen van de resultaten is daarbij belangrijk, maar is niet genoeg om medewerkers écht te inspireren om het beste uit zichzelf te halen.

Hiervoor is het nodig dat medewerkers hun talenten kennen, die in hun werk kunnen inzetten en ontwikkelen. En dat zij merken dat dit gezien en gewaardeerd wordt door de organisatie.

Belangrijk dus om hier in de jaarlijkse beoordelingsgesprekken ruim aandacht aan te besteden, zodat traditionele beoordelingsgesprekken veranderen in inspirerende waarderingsgesprekken!
De volgende tips bieden je praktische handvatten om dit te doen:

 

Tip 1:

Wat je aandacht geeft groeit

Door in je voorbereiding na te denken over de volgende vragen kun je in het waarderingsgesprek bewust aandacht geven aan de sterke punten van je medewerker, zodat hij of zij die verder kan laten groeien.

 • Wat vind je sterke punten van je medewerker?
 • Waar ben je echt tevreden over?
 • Hoe heeft dit bijgedragen aan de organisatie?

 

Tip 2:

Maak de medewerker bewust bekwaam

Door concrete feedback te geven maak je je medewerker bewust zijn of haar sterke punten en kwaliteiten. In het gesprek kun je de volgende zaken bespreken:

 • Welke voorbeelden heb je als manager van wat je medewerker goed heeft gedaan dit jaar?
 • Wat was het positieve effect op collega’s, klanten en de organisatie?
 • Herkent je medewerker dit?
 • Kan hij of zij die kwaliteiten verder nog meer benutten?

 

Tip 3:

Ga op zoek naar drijfveren en latente talenten

Om de medewerker verder bewust te maken van zijn of haar onderliggende drijfveren en talenten kun je de volgende vragen stellen:

 • Waar ben je zelf het meest trots op wat je dit jaar in je werk hebt gedaan?
 • Waar heb jij in het afgelopen jaar de meeste energie van gekregen?
 • Waar zet jij je het liefst voor in op je werk?

 

Tip 4:

Benut de (latente) talenten bij het maken van doelstellingen voor het nieuwe jaar

De informatie uit het gesprek kan de medewerker helpen bij het stellen van persoonlijke doelen voor het nieuwe jaar. Je kunt de volgende vragen meegeven aan de medewerker en verder bespreken tijdens het planningsgesprek:

 • Welke talenten wil je verder ontwikkelen en benutten in je werk?
 • Wat wil je daarmee bereiken voor de organisatie?
 • Welke ondersteuning heb je daarbij nodig?